En byggare med höga ambitioner

Jonsons Byggnads AB är en lokal byggare med Vätterbygden som bas och all sorts byggservice och totalentreprenad som kompetens.

Jonsons Byggnads AB har en över femtioårig tradition att vara en lokal byggnadsentreprenör där medarbetare känner varandra, arbetar som ett team och stannar länge i företaget samt utvecklas med olika befattningar. Detta ger toppkvalitet på våra entreprenader och servicejobb.

Mer än 50 år

Jonsons Byggnads AB har en över femtioårig tradition att vara en lokal byggnads-entreprenör.

Vätterbygden

Vårt säte är i Jönköpings Kommun, vårt kontor och lager i egen fastighet i Bankeryd.

Kompetens

Våra yrkesarbetare idag är allkunniga som kan trä-, mur-, och betong- arbete.

Lätt att nå

Vår relativt lilla organisation ger korta och snabba beslutsvägar och gör oss lätta att få tag på.