Tid, kvalitet och kostnadsuppföljning är vi nog lika bra som många av våra kollegor men på några fler punkter anser vi oss ha ett litet försprång.

Ordning och reda i projektet skapar trygghet.

Det innebär så mycket mer än bara en bättre och säkrare arbetsmiljö. Ordning och reda i alla steg av projektet bidrar till att kunna genomföra en snabbare och tydligare arbetsprocess. Det är fördelar som båda parter har nytta av i längden. Rätt kvalitet med stor respekt för tid och kostnader är viktigt för dig som kund.

Ordning och reda i administrationen

Oavsett om det är på arbetsplatskontoret eller vårt eget kontor skall ordningen ge bättre och snabbare beslutsunderlag samt dig som kund en bättre överblick när som du vill fördjupa dig i något moment.

Fel är ett begrepp vi jobbar hårt med att undvika

Men att det inte blir fel kommer Vi tyvärr aldrig kunna garantera. Däremot erkänner vi direkt om vi gör fel. Inga onödiga och uppslitande diskussioner om orsak och verkan. Har vi gjort felet gör vi om och rätt samt håller dig informerad.

Att vi tar ett stort ansvar även för alla våra underleverantörer

Det är en självklarhet för oss. Där du har Ett kontrakt, har du självklart en kontakt, det är vi som tar jobbet om något inte blir som du tänkt dig. Vi skyller inte ifrån oss på de som vi har anlitat.

Nöjda medarbetare skapar nöjda kunder.

Vi värnar om vår personal, vilket gör att personalen utvecklas och växer i sina roller. Det ger lugnare och tryggare arbetsplatser, berikar erfarenhetsutbyten och skapar lojala arbetsteam. Det är naturligtvis till fördel för oss, men också för dig som kund.

 

Varför Jonsons Bygg