Funnits i 50 år och växer

Jonsons Byggnads AB har en över femtioårig tradition att vara en lokal byggnadsentreprenör där medarbetare känner varandra, arbetar som ett team och stannar länge i företaget samt utvecklas med olika befattningar. Detta ger toppkvalitet på våra entreprenader och servicejobb. Sedan ägarskiftet 2007 har företaget expanderat väsentligt och vi är idag drygt 20 st medarbetare och omsätter ca 40 miljoner kronor.

Södra Vätterbygden som bas

Vårt säte är i Jönköpings Kommun, vårt kontor och lager i egen fastighet i Bankeryd. Vi jobbar lika gärna med de mindre privata objekten , ny- om- och tillbyggnad som med totalentreprenader på större fastigheter.

Bred kompetens

Våra yrkesarbetare idag är allkunniga som kan trä-, mur-, och betong- arbete. Alla arbeten utförs inte av egen personal utan inhandlas som underentreprenader, t.ex. smide, plåtgjutning, puts- och murningsarbeten, m.m. Detta säkerställer en god kvalitet på områden där specialistkunskaper krävs.

Lätt att nå

Vår relativt lilla organisation ger korta och snabba beslutsvägar och gör oss lätta att få tag såväl under arbetets gång som före och efter. Den personliga kontakten sätter vi högst i relationen med våra uppdragsgivare.

Detta var våra styrkor sett genom våra egna ögon.

På sidan Referenser kan du läsa vad våra kunder säger om oss.

Historik

Bolaget bildades 1957 av Bertil Jonson. Bolaget hade då många entreprenader typ broar, avloppsreningsverk, vattenverk m.m. Stora kunder var också Landstinget i Jönköpings Län, Bankeryds kommun och diverse industrier i Bankeryd.

1313

1098